Home

Initia-Mediation staat voor het nemen van initiatief om een volgende stap te zetten.

De kans dat u een volgende stap kunt zetten, is vele malen groter wanneer u in staat bent om vastgelopen situaties af te sluiten. Daarbij kan Initia-Mediation u helpen. Nemen van eigenaarschap voor zowel het probleem als de oplossing is de rode draad in de stijl van procesbegeleiding. Vrijwilligheid en zelfbeschikking zijn daarnaast belangrijke uitgangspunten bij de procesbegeleiding. 

Initia-Mediation richt zich op het begeleiden van teamprocessen waar ontwikkel vragen aanwezig zijn op het gebied van samenwerking. (Conflict) coaching en begeleiding aan teams of individuen binnen een team is een expertise waarvoor u Initia-Mediation kunt inzetten. 

De begeleiding van mediation tussen klant en leverancier relaties is een eveneens een onderdeel waar u Initia-Mediation voor kunt raadplegen. Deze vorm van conflictbemiddeling is zeer effectief wanneer er sprake is van een vorm van wederzijdse afhankelijkheid.

Als derde onderdeel is Initia Mediation inzetbaar als relatiebemiddelaar. Hierbij gaat het om het leveren van een bijdrage aan het zoeken/hervinden van verbinding en herstel van communicatie, gericht op een gezamenlijke toekomst in de samenlevings-relatie. 

De werkwijze die gehanteerd wordt in alle vormen van procesbegeleiding bestaat uit een onderzoek en analytische fase, een oplossingsfase en een fase van borging van de veranderingen. De methodieken en technieken die ik gebruik hebben allemaal een systeemtheoretische achtergrond. Door het gebruik van deze technieken wordt voor alle deelnemers snel inzichtelijk hoe het gehele betrokken systeem invloed heeft op de huidige en dus ook toekomstige situatie.

De oplossing zit in het systeem, je moet ‘m alleen nog gaan zien!